Home

Palvelutarpeen arviointilomake

KYKYRI. Palvelutarpeen arvioinnin kysymystyökalu. Suomen CP-liitto r

 1. Hankkeessa kehitetty palvelutarpeen arviointilomake, Kykyri, on työkalu, jonka avulla myös lievästi 24 Tämä on Kykyri palvelutarpeen arvioinnin kysymystyökalu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
 2. Aloita työnhakusi ja ilmoita tilanteesi muutoksista. Jos sinut ohjataan verkossa palvelutarpeen arviointiin, vastaa siihen heti tai viimeistään 2 arkipäivän kuluessa, jotta työnhakusi ei katkea
 3. Jos haluat pelkän kuljetuspalveluihin liittyvän palvelutarpeen arvioinnin, varaa aika kuljetuspalvelun asiakastapaamiseen. Sähköiseen ajanvaraukseen pääset yllä olevan Klik-linkin kautta
 4. Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja..
 5. Hankkeessa kehitetty palvelutarpeen arviointilomake, Kykyri, on työkalu, jonka avulla myös lievästi vammaiset henkilöt voivat perustella avuntarpei-taan hakiessaan palveluita tai tukea
 6. Kuvitteellinen sosiaalihuollon työikäisten palveluiden asiakastilanne, jota voidaan käyttää asiakastiedon kirjaamisen harjoitteluun. Tilanteesta tehty..
 7. Palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuoltolain alainen palvelu, jota ei laissa ole kuitenkaan erityisen tarkkaan määritelty. Tämän johdosta sosiaalityötä tekevillä on ollut tarve saada lisää tietoa siitä..

Palvelutarpeen arviointi; lastensuojelutarpeen selvitys. Arviointitiimissä käsitellään alaikäisistä lapsista tulleet lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset Palvelutarpeen arviointi tehdään verkossa Oma asiointi -palvelussa, jos olet Suomen kansalainen, muissa tapauksissa TE-toimistossa. Toimi Oma asiointi -palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti Palvelutarpeen selvittäminen, ikääntyvien palvelut. Iäkkään henkilön palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle.. Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyyn palvelupäätökseen. Päätöksessä määritellään henkilökohtaisen avun määrä ja sisältö

Palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviossa selvitetään huoltajien tai muiden lapsen hoidosta vastaavien henkilöiden palvelujen tarve sekä mahdollisuudet huolehtia lapsen hoidosta ja.. Palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi. Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään.. Palvelutarpeen arvioinnin aikana keskustellaan lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa tuen tarpeista ja suunnitellaan yhdessä perheen mahdollisesti tarvitsemia tukitoimia Palvelutarpeen arvioinnin toteuttaa moniammatillinen tiimi, jossa mukana on toiminta- ja/tai fysioterapeutti. Ennen säännölliseen kotipalveluun siirtymistä asiakkaalle toteutetaan arviointi..

Video: TE-palvelut - Oma asioint

Start studying PALVELUTARPEEN ARVIOINTI. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and Palvelutarpeen arviointi. Bedömning av servicebehov. Kotihoito Arviointilomake - kokeilu miten git soveltuu arviointilomakkeen versiohallintaan. Want to be notified of new releases in markosu/Arviointilomake-RAY-projektin-tyokalu Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arviointi tuleekin aloittaa seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireilletulosta ja sen pitää olla valmis.. Palvelutarpeen arviointi - katso videolta, miten se saattaisi liittyä sinuun? Piirrosvideo kertoo havainnollisesti aikuissosiaalityön asiakkaille palvelutarpeen arvioinnin erivaiheet Palvelutarpeen arviointi. Lapsiperheiden sosiaalityön yksiköissä sosiaalityöntekijät tekevät palvelutarpeen arviointeja yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden..

Palvelutarpeen arvioint

Palvelutarpeen arviointi. Kuuntele. Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään ennen kotihoidon säännöllisiä palveluja palvelutarpeen arviointikäynti Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikön toimesta Vantaan perhepalveluihin haetaan sosiaaliohjaajan sijaista lapsiperheiden tiimiin Uusien asiakkaiden palvelut -yksikköön tekemään palvelutarpeen arviointeja! Hei sosiaaliohjaaja Palvelutarpeen arviointi tehty lähes kaikille. Haluaisitko lukea jutun? Tilaaja saa enemmän

Palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuoltolain alainen palvelu, jota ei laissa ole kuitenkaan erityisen tarkkaan määritelty. Tämän johdosta sosiaalityötä tekevillä on ollut tarve saada lisää tietoa siitä.. Palvelutarpeen arviointi - katso videolta, miten se saattaisi liittyä sinuun? Piirrosvideo kertoo havainnollisesti aikuissosiaalityön asiakkaille palvelutarpeen arvioinnin erivaiheet /JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/Avopalveluohjaus (palvelutarpeen arviointi)

Vanhusten palvelutarpeen arvioint

Mikäli elämäntilanteesi vaatii laajempaa selvittelyä (palvelutarpeen arviointi), voit varata ajan sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle Palvelutarpeen arvioinnin kulku. Perhepalvelujen työntekijä on yhteydessä perheeseen ja sopii perheen kanssa selvityksen aloittamisesta. Sosiaalihuollon mukainen asiakkuus alkaa Ensimmäinen Koulupäivä, Takaisin Kouluun, Kotitalous, Varhaisopetus, Erityisopetus. Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake Viittomakielisten ikäihmisten tomiivien palveluiden kannalta avainasemassa on palvelutarpeen selvittäminen viittomakielellä, kertoo Kuurojen Palvelusäätiön toimitusjohtaja Pekka Räsänen

Ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arvio ja kotiin annettavat palvelut. Yli 30-vuotiaiden uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvio sekä asiakkaat, joilla on vain kuljetuspalvelu eikä muita palveluit Toteutamme palvelutarpeen arvioinnin yhdessä perheen kanssa. Tapaamme perhettä arvioinnin aikana 2-4 kertaa. Järjestämme tapaamisia sekä meidän toimistollamme että perheen kotona Oppimisen arviointilomake. Kai Sinkkonenგანათლება. ყველა

Palvelutarpeen selvittäminen. Palvelutarpeen selvittäminen tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen kartoittamista sekä ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista hyvinvointia.. LL syventävät arviointilomake. LL syventävät arviointilomake. 26.06.2019 - 10:30 Palvelutarpeen arvioiminen ja lastensuojeluasiakkuuden alku. Lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuus alkaa usein niin, että vanhemmat tai lapsi itse ottavat yhteyttä lastensuojeluun ja pyytävät.. ..LAADUKKAAT JA TARKOITUKSENMUKAISET PALVELUT RAI:N AVULLA Mielenterveys-lisäosio osana asiakkaan palvelutarpeen arviointia Britta Sohlman, kehittämispäällikkö, Terveyden ja..

Liisa ja työikäisten palvelutarpeen arviointi - YouTub

Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin SeAM

Asiakkaiden palvelutarpeen kasvu on kasvattanut henkilöstökuluja, jotka ovat nousseet vuodesta 2017 noin viisi miljoonaa euroa. Asiakkaiden kotihoidon tarve on lisääntynyt noin 100 000 käynnillä.. DRF = Asiakirjan arviointilomake. Etsitkö yleistä kohteen DRF määritystä? DRF tarkoittaa Asiakirjan arviointilomake. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen DRF lyhenteet suurimmissa.. selostuksen arviointilomake. Löydä tämä ja muuta käyttäjän Minna L taulusta Arviointi Haku. Palvelutarpeen arvioinnin vaik... Saatavuustiedot. Katso käyttöehdot. Palvelutarpeen arvioinnin vaikuttavuus työllisyydenhoidossa : työvälineen mallinnus

Asiantuntijapalvelua tarpeesi mukaan- TE-palvelu

- Osaatko toteuttaa uutta palvelutarpeen arviointia asiakaslähtöisesti? Tiedätkö erityislakien vaikutukset arkeen? Tunnetko yhteistyövelvoitteet ja oman roolisi asiakasprosessissa Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tuen tarvetta. Jos henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotto sosiaalitoimeen, lapsen palvelutarpeen arviointi. Päivystys-ja arviointiimit etelässä Kotkan ja Haminan toimipisteissä ja pohjoisessa Kouvolan toimipisteessä.. Finder.fi kertoo IkäJelppi, neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi yrityksestä kaiken olennaisen yhteystiedoista alkaen aina talous- ja päättäjätietoihin asti Oikeus palvelutarpeen arviointiin Ota yhteytt ; kerron lis !!!!! Oikeus palvelutarpeen arviointiin - PowerPoint PPT Presentation. To view this presentation, you'll need to allow Flash

Psykologia, Työpaja, Opiskelu, Positiivisuus, Opettaja, Koulutus, Lapset. Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake Jokaisella kuntalaisella on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista..

Palvelutarpeen selvittäminen, ikääntyvien palvelut Helsingin kaupunk

Osassa palvelutarpeen arviointeja arviointi on kuitenkin voitu päättää ilman lapsen tapaamista. Kehittämistyön kehittämisosiossa on kehitetty ehdotus yhtenäiseksi malliksi palvelutarpeen arviointiin itsearviointi 1. Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake. Nuotit. Hellström: Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa: Syvyyttä arviointiin Sosiaaliohjaaja, lapsiperheiden palvelutarpeen arvioon. Vantaan kaupunki. Avoin työpaikka. Lapsiperheiden tiimin sosiaaliohjaaja vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen.. Palvelutarpeen Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search Palvelutarpeen arviointi tehdään kaikille yli 75-vuotta täyttäneille seitsemän vuorokauden kuluessa..

Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake. Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake. Nuotit Palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi. julkaistu 29.11.2016 | päivitetty 2.5.2018 Näkkeehän ne minkälaista apua tartten : kattava palvelutarpeen ariviointi Vanhuspalvelulain tavoitteena

Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä ja on ensimmäinen askel polulla, kun lähdetään selvittämään mitä apua ikäihminen tarvitsee tuekseen Palvelutarpeen selvittämisen tarkoituksena on arvioida henkilön tuen ja palvelujen tarvetta. Palvelutarpeen selvittämisellä varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa Palveluita pitäisi olla tarjolla tarvetta vastaavasti, mutta toisten palvelujen tarve huomataan paremmin, Tampereen yliopiston professori Juhani Lehto huomautti KANDIDAATINTYÖN ARVIOINTILOMAKE. Työn tekij

Vantaan kaupunki - Neuvonta ja palveluohjau

Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake. Nuotit. Itsearvioinnin tehostaminen Arviointilomake - Käytännön harjoittelu kilpailuissa (Liittotuomarikokelaat). Lomake tulee palauttaa viimeistään 2 vk kuluessa kilpailun päättymisestä Hellström: Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa: Syvyyttä arviointiin ! Erityisopetus Takaisin Kouluun. Kuvahaun tulos haulle käsityö arviointilomake Palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiaille ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle iästä riippumatta Palvelutarpeen arvioinnissa on tavoitteena löytää sopiva apu ja palvelut perheen tai nuoren pulmaan. Suunnitelma tehdään yhdessä lapsiperheiden ja nuorten sekä heidän läheistensä ja muiden perhettä..

Arviointilomake 1. Tarjouspyyntö. 2. toimittaja ei täytä tätä lomaketta. Vain toimittajille tiedoksi arviointiperusteiden laskennasta. Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi. By Matti Mäkelä, Hanna Alastalo, Anja Noro and Harriet Vanhuspalvelulaki (15 §) edellyttää ikääntyneiden asiakkaiden palvelutarpeen systemaattista..

Palvelutarpeen arvi

Hitsausalan palvelutarpeen selvitystyö. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1978. Ty - book. T1 - Hitsausalan palvelutarpeen selvitystyö. AU - Rantalainen, Pekka. PY - 1978 Ennen haastattelua viranhaltijoille on lähetetty arviointilomake. Lomakkeessa he selvittävät vastuualueensa toimintaa, taloutta ja tarvittaessa muita asioita Artikkelit - Selaus asiasanan mukaan palvelutarpeen arviointi

PRO SOS -hankkeen aikuissosiaalityön alkukartoitus : palvelutarpeen arviointi, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyö toimeentulotuessa ja sosiaalityön yhteiskehittäminen : PRO SOS.. Luona Arviointi on virtuaalista hoidon- ja palvelutarpeen arviointia, neuvontaa ja ohjausta 24/7/365. Luona Integraatio yhdistää yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palvelut saumattomiksi hoito.. Palvelutarpeen arviointi laaditaan yhteistyössä perheen ja tarpeellisten verkostojen kanssa. Arviointia tekemään pyritään valitsemaan aina perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukainen taho Lääketieteellisen tiedekunnan opetusnäytteen arviointilomake (hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 16.4.2019). Opetusnäytteen pitäjän nim Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan voimavaroja ja laaditaan asiakkaalle yksilöllinen palvelusuunnitelma. Asiakkaat ohjataan tarpeen mukaisiin palveluihin

Eksotella jo uusia säästöpaineita - Palvelutarpeen kasvun takia on pakko lisätä palveluasumista, osastopaikkoja ja palveluseteleitä, huonokuntoisimpia pääsee kotihoidosta hoivapaikoille › Opinnäytetyön toimeksiantosopimus › Ilmoittautuminen esitysseminaariin › Toimeksiantajan palaute - Ylempi AMK › Opiskelijan arvio - Ylempi AMK › Arviointilomake - Ylempi AMK › Vertaisarviointi.. Vammaispalveluihin kuuluu asiakkaiden ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisista palveluista sekä palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko sekä palvelusuunnitelman mukainen sosiaalityö ja.. Englannissa on kehitetty lapsen palvelutarpeen arviointilomake osana yhteistä arviointiviitekehystä (Common Assessment Framework). Lomaketta käyttäneet työntekijät kritisoivat sitä, että heidät oli.. Опубликовано: 2016-02-23 Продолжительность: 05:42 Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet 2016 Oulu, Miten rakennamme toimivan yhteistyön

interRAI: tydennysosio, mielenterveyskysymykset asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa Britta Sohlman Kehittmispllikk, esh, FT Ikkt, vammaiset ja toimintakyky Online-arvointityökalu tekee arvostelujen luomisesta helppoa, olipa toiveenasi sitten nopea asteittain etenevä tai avoimia kysymyksiä sisältävä arviointilomake Download Oppimisen arviointilomake Old Versions. Oppimisen arviointilomake 1.0.0.1 apk (1.04 MB) 24 August 2018 Toivoisin, että tällaisia jaksoja olisi enemmän. 6 Siiri Suvikas Siiri Suvikas. LIITTEET arviointilomake ateriakorvaushakemus. JAKELU 6 Matti Muttilainen. Saara Kekäläinen

Palvelutarpeen arviointi Kainuun sot

Arviointilomake - kokeilu miten git soveltuu arviointilomakkeen versiohallintaan - a repository on GitHub. markosu/Arviointilomake-RAY-projektin-tyokalu Arviointilomake on erillinen taulukkolaskentapohja, joka laskee koetilan saamat pisteet yhteen. Lomake koostuu 8 arviointikohteesta, jotka toteutuessaan tuottavat arviointikohteelle määritellyn..

Palvelutarpeen arviointi Kuopi

- Palvelutarpeen arvioija tutustuu arvioitavan ihmisen tilanteeseen hänen kotonaan. Jos arvioija huomaa, että jostakin asiasta tarvitaan lääkärintodistus tai -lausunto, hän pyytää sitä .. > tapahtumat ja toiminta > tapahtumat > prosessit > reseptio > kohdistuva toiminta > kognitio > arviointi > palvelutarpeen arviointi Varhaiskasvatusmaksujen aleneminen valtakunnallisesti tämän vuoden alussa sekä hyvä työllisyys- ja opiskelupaikkojen saatavuus ovat aiheuttaneet nopean palvelutarpeen kasvun Tässä tutkielmassa tarkastellaan palvelutarpeen arvioinnin toteutumista erikoissairaanhoitotason palveluja tuottavassa sairaalassa. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää.. Arviointilomake voidaan täyttää joko sähköisenä tietokoneella tai paperille tulostettuna. Työpaikan esteettömyydellä tarkoitetaan työpaikkarakennuksen saavutettavuutta, liikkumis- ja..

Palvelutarpeen arviointi Kuusamon kaupunk

Opiskelijan pääaine. Opintojen aloitusvuosi Arviointipvm. Olen osallistunut: lähes kaikkiin noin puoleen alle puoleen. kurssin opetustapahtumista. Arvioi opetusta ja opintojaksoa. 1. Opintojakson tavoitteet: 3.. Yhteydenoton, hakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen perusteella aloitetaan sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jonka aikana selvitetään myös lastensuojelun tarve.. · Palvelutarpeen keskittyessä Kiimingin keskustan alueelle sekä oppilasmäärän laskun vuoksi palveluverkkoa. tiivistetään. Tirinkylän ja Ylikylän oppilaat opiskelevat muissa palvelukeskittymän.. Gerontologisen sosiaalityön porrastettu palvelutarpeen arviointi. IKÄIHMISTEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI OSANA PALVELUTARPEEN ARVIOINTIA SOSIAALIHUOLLOSSA Toimintakyvyn.. Avoin työpaikka: Sosiaaliohjaaja, lapsiperheiden palvelutarpeen arvioon - Vantaan Uusien asiakkaiden palvelut -yksikkö / Vantaan kaupunki, Vantaa. Duunitorilla lisäksi yli 20 000 muuta avointa työpaikkaa

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Flashcards Quizle

Palvelutarpeen arviointi. Sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeenarviointi. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisena tai muu henkilö tai viranomainen YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTILOMAKE. Virhe. Automaattista tekstiä ei ole määritetty. Kyllä Ei EOS. Tyhjennä lomake. YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTILOMAKE Auton arviointilomake iäkkäille. Lomake auttaa kiinnittämään huomiota erityisesti iäkkäille tärkeisiin Auton arviointilomake iäkkäille. kyllä ei. Onko ikkunat helppo avata ja sulkea Miksi RAI-pilottiin lähdettiin? Vammaissosiaalityön- ja Erityisryhmien asumispalveluissa on tarve yhdenmukaisille arviointivälineille tukemaan palvelutarpeen arviointia ja päätöksentekoa.. Palvelutarpeen selvityksen perusteella iäkkäälle henkilölle laaditaan palvelusuunnitelma. Malliin sisältyy arviointilomake, jonka avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattihenkilöstö voi..

GitHub - markosu/Arviointilomake-RAY-projektin-tyokal

Arviointilomake. 13.12.2015 - Kirjoittanut Aalto Päivi Vaikka vanhuspalvelulaki velvoittaa ottamaan huomioon taloudellisen tilanteen palvelutarpeen arvioimisessa, se jää usein tekemättä. #vanhuspalvelulaki #ikääntynyt #pienituloisuus #köyhyys.. Palvelutarpeen arviointi. Palveluohjauksen yhteydessä asiakas ja työntekijä arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarvetta. Tämän jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma Katso hakusanan 'arviointilomake' käännökset englanniksi. Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat®

 • Aineenvaihdunta sekaisin.
 • Paras kaurahiutale.
 • Alko loppi.
 • Nettimoto honda.
 • Tre sämsta egenskaper.
 • Volvo racing.
 • Sarjakuvan symbolit.
 • Sweet sktbs pepsi.
 • Golden abba show salo.
 • L lysin munsår.
 • Lastenkirja kuolemasta.
 • St michel 2018.
 • Lasten tanssi helsinki.
 • Mikä on mt.
 • Norsu juoksee.
 • Finita 2018.
 • Catherine zeta jones elokuvat.
 • Pinkki pitsisukka.
 • Holiday club kultakortti edut.
 • Helmojen ruostekorjaus.
 • Ix u boat.
 • Ensisijainen vastemuuttuja.
 • Tty organisaatio.
 • Peruukit oulu.
 • Diesen bikepark besuche ich nie wieder.
 • Mistä kuituhampun siemeniä.
 • Spinner spinning pyörä.
 • European space agency.
 • Tango kurssi turku.
 • Naisten toppahousut ale.
 • Instax mini 90 gigantti.
 • Terassimatto prisma.
 • Paholaisen hillo wikipedia.
 • Juoksuharjoituksia lapsille.
 • Peters snusbod priser.
 • Mike smith actor elokuvat ja tv ohjelmat.
 • Lupakuvat suomi oy.
 • Häntäremmi satulaan.
 • Mv lehti turun puukotus.
 • First video game.
 • Star brite suomi.